کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱تسالونیکان 2:14 Old Persian Version (OPV)

زیرا کهای برادران، شما اقتدانمودید به کلیساهای خدا که در یهودیه در مسیح عیسی میباشند، زیرا که شما از قوم خود همان زحمات را کشیدید که ایشان نیز از یهود دیدند،

خوانده شده فصل کامل ۱تسالونیکان 2

نمایش آیه ۱تسالونیکان 2:14 زمینه