کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲پادشاهان 13:4 هزارۀ نو (NMV)

آنگاه یِهوآحاز به درگاه خداوند استغاثه کرد و خداوند او را اجابت فرمود، زیرا که دید پادشاه اَرام چگونه بر اسرائیل ستم می‌کند.

خوانده شده فصل کامل ۲پادشاهان 13

نمایش آیه ۲پادشاهان 13:4 زمینه