کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲سموئیل 8:10 هزارۀ نو (NMV)

پسرش یورام را نزد او فرستاد تا از سلامتی‌اش جویا شده، او را به‌خاطر جنگش با هَدَدعِزِر و شکست دادنِ او تهنیت گوید، زیرا هَدَدعِزِر اغلب با توعی در جنگ بود. و یورام با خود ظروف سیمین، زرین و برنجین آورد.

خوانده شده فصل کامل ۲سموئیل 8

نمایش آیه ۲سموئیل 8:10 زمینه