کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲سموئیل 21:10 هزارۀ نو (NMV)

آنگاه رِصفَه، دختر اَیَه، پلاسی برگرفته، آن را برای خود بر صخره‌ای گسترد، و از آغاز موسم حصاد تا بارش باران نگذاشت پرندگان آسمان در روز، و وحوش صحرا در شب، به اجساد نزدیک آیند.

خوانده شده فصل کامل ۲سموئیل 21

نمایش آیه ۲سموئیل 21:10 زمینه