کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یونس 4:8 هزارۀ نو (NMV)

چون خورشید برآمد، خدا بادی سوزان از جانب شرق برگماشت و آفتاب چنان بر سر یونس تابید که بی‌تاب شد و آرزوی مرگ کرده، گفت: «مردن برایم بهتر از زیستن است.»

خوانده شده فصل کامل یونس 4

نمایش آیه یونس 4:8 زمینه