کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یونس 2:10 هزارۀ نو (NMV)

پس خداوند ماهی را امر فرمود، و ماهی یونس را بر زمین خشک قِی کرد.

خوانده شده فصل کامل یونس 2

نمایش آیه یونس 2:10 زمینه