کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یونس 1:11 هزارۀ نو (NMV)

دریا همچنان متلاطم و متلاطم‌تر می‌شد. پس از او پرسیدند: «با تو چه کنیم تا دریا بر ما آرام شود؟»

خوانده شده فصل کامل یونس 1

نمایش آیه یونس 1:11 زمینه