کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوشع 5:12 هزارۀ نو (NMV)

و فردای روزی که قوم از محصول زمین خوردند، مَنّا قطع شد و بنی‌اسرائیل دیگر مَنّا نداشتند و در آن سال از محصول زمین کنعان می‌خوردند.

خوانده شده فصل کامل یوشع 5

نمایش آیه یوشع 5:12 زمینه