کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوئیل 1:15 هزارۀ نو (NMV)

وای از آن روز!زیرا که روز خداوند نزدیک است،و همچون هلاکتْ از جانب قادر مطلق می‌آید.

خوانده شده فصل کامل یوئیل 1

نمایش آیه یوئیل 1:15 زمینه