کتاب عهد عتیق

عهد جدید

پیدایش 35:10 هزارۀ نو (NMV)

و خدا به او گفت: «نام تو یعقوب است، ولی از این پس دیگر نام تو یعقوب خوانده نخواهد شد، بلکه نامت اسرائیل خواهد بود.» پس او را اسرائیل نامید.

خوانده شده فصل کامل پیدایش 35

نمایش آیه پیدایش 35:10 زمینه