کتاب عهد عتیق

عهد جدید

پیدایش 16:8 هزارۀ نو (NMV)

و گفت: «ای هاجَر! کنیز سارای! از کجا آمده‌ای و به کجا می‌روی؟» گفت: «من از نزد بانویم سارای می‌گریزم.»

خوانده شده فصل کامل پیدایش 16

نمایش آیه پیدایش 16:8 زمینه