کتاب عهد عتیق

عهد جدید

هوشع 4:1 هزارۀ نو (NMV)

ای بنی‌اسرائیل، کلام خداوند را بشنوید،زیرا خداوند ساکنان این سرزمین را متهم می‌کند.در این سرزمین نه وفا یافت می‌شود،نه محبت، و نه شناخت خدا؛

خوانده شده فصل کامل هوشع 4

نمایش آیه هوشع 4:1 زمینه