کتاب عهد عتیق

عهد جدید

نِحِمیا 9:36 هزارۀ نو (NMV)

«اینک امروز ما غلام هستیم؛ اینک در سرزمینی که به پدرانمان بخشیدی تا از میوه و دیگر نعمتهای آن بخوریم، بندگی می‌کنیم.

خوانده شده فصل کامل نِحِمیا 9

نمایش آیه نِحِمیا 9:36 زمینه