کتاب عهد عتیق

عهد جدید

نِحِمیا 7:64 هزارۀ نو (NMV)

اینان نامهای خود را در میان کسانی که در نسب‌نامه‌ها ثبت شده بودند جستجو کردند، اما نیافتند، از این رو به سبب نداشتن شرایط لازم از کهانت محروم شدند.

خوانده شده فصل کامل نِحِمیا 7

نمایش آیه نِحِمیا 7:64 زمینه