کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ناحوم 3:17 هزارۀ نو (NMV)

درباریانت به انبوه ملخها می‌مانند،و صاحبمنصبانت به ابری از ملخ،که در روزِ سرد بر دیوارها اردو می‌زنند،اما چون آفتاب برآید،می‌پرند و کس نداند که کجایند.

خوانده شده فصل کامل ناحوم 3

نمایش آیه ناحوم 3:17 زمینه