کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ناحوم 2:12 هزارۀ نو (NMV)

نَرّه شیر برای شیربچگانش به قدر کافی می‌درید،و برای ماده شیرانش خفه می‌کرد؛مغاره‌هایش را از شکار می‌انباشت،و کُنامش را به لاشه‌ها.

خوانده شده فصل کامل ناحوم 2

نمایش آیه ناحوم 2:12 زمینه