کتاب عهد عتیق

عهد جدید

میکاه 1:13 هزارۀ نو (NMV)

ای که در لاکیش ساکنی،اسبان تیزرو را به ارابه‌ها بربند!لاکیش آغاز گناه برای دختر صَهیون بود،زیرا عِصیان اسرائیل در تو یافت شد.

خوانده شده فصل کامل میکاه 1

نمایش آیه میکاه 1:13 زمینه