کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مَلاکی 2:5 هزارۀ نو (NMV)

عهد من با لاوی، عهد حیات و سلامتی بود، و من آنها را به او بخشیدم. آن عهدْ حرمت می‌طلبید، و او نیز مرا حرمت می‌داشت و هیبت نام من بر دل او بود.

خوانده شده فصل کامل مَلاکی 2

نمایش آیه مَلاکی 2:5 زمینه