کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مَلاکی 1:6 هزارۀ نو (NMV)

«پسرْ پدر خویش را حرمت می‌گذارد و غلامْ آقای خویش را. پس اگر من پدر هستم، حرمتم کجاست؟ و اگر آقا هستم، هیبتم کجا؟ خداوند لشکرها این را به شما کاهنان می‌گوید، به شما که نام مرا حقیر می‌شمارید. می‌پرسید: ”چگونه نام تو را حقیر شمرده‌ایم؟“

خوانده شده فصل کامل مَلاکی 1

نمایش آیه مَلاکی 1:6 زمینه