کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مراثی اِرمیا 5:16 هزارۀ نو (NMV)

تاج از سر ما فرو افتاده؛وای بر ما، که گناه ورزیده‌ایم!

خوانده شده فصل کامل مراثی اِرمیا 5

نمایش آیه مراثی اِرمیا 5:16 زمینه