کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لاویان 7:7 هزارۀ نو (NMV)

«قربانی جبران مانند قربانی گناه است. آنها را یک قانون است. این قربانی از آنِ کاهنی خواهد بود که با آن، کفّاره به جا می‌آورد.

خوانده شده فصل کامل لاویان 7

نمایش آیه لاویان 7:7 زمینه