کتاب عهد عتیق

عهد جدید

غزل غزل‌ها 8:5 هزارۀ نو (NMV)

این کیست که از بیابان برمی‌آید،تکیه زده بر دلداده‌اش؟زیر درخت سیب تو را برانگیختم،آنجا که مادرت به جهت تو دردِ زا کشید،آنجا که آن که تو را بزاد، دردِ زا کشید.

خوانده شده فصل کامل غزل غزل‌ها 8

نمایش آیه غزل غزل‌ها 8:5 زمینه