کتاب عهد عتیق

عهد جدید

غزل غزل‌ها 4:8 هزارۀ نو (NMV)

با من از لبنان بیا، ای عروسم؛با من از لبنان بیا!از قُلۀ اَمانَه و از بلندای سِنیر و حِرمون،از کُنام شیران و کوه‌های پلنگانبه زیر بیا!

خوانده شده فصل کامل غزل غزل‌ها 4

نمایش آیه غزل غزل‌ها 4:8 زمینه