کتاب عهد عتیق

عهد جدید

غزل غزل‌ها 4:6 هزارۀ نو (NMV)

پیش از آنکه سپیده بَردمد،و سایه‌ها دامن بَرکِشند،من به کوهِ مُر خواهم رفتو به تپۀ کُندُر.

خوانده شده فصل کامل غزل غزل‌ها 4

نمایش آیه غزل غزل‌ها 4:6 زمینه