کتاب عهد عتیق

عهد جدید

غزل غزل‌ها 4:11 هزارۀ نو (NMV)

ای عروس من، از لبانت عسل می‌چکد؛زیر زبانت، شیر و شهد است،و رایحۀ خوش جامه‌ات، همچون عطرِ لبنان!

خوانده شده فصل کامل غزل غزل‌ها 4

نمایش آیه غزل غزل‌ها 4:11 زمینه