کتاب عهد عتیق

عهد جدید

غزل غزل‌ها 1:17 هزارۀ نو (NMV)

سرو آزاد است تیرکهای سرای‌مان،صنوبر است سقفِ آن!

خوانده شده فصل کامل غزل غزل‌ها 1

نمایش آیه غزل غزل‌ها 1:17 زمینه