کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عِزرا 7:26 هزارۀ نو (NMV)

هر که شریعت خدایت و قانون پادشاه را نگاه ندارد، به‌شدت بر او حکم شود، خواه به مرگ یا تبعید یا مصادرۀ اموال یا زندان.»

خوانده شده فصل کامل عِزرا 7

نمایش آیه عِزرا 7:26 زمینه