کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عِزرا 4:19 هزارۀ نو (NMV)

فرمانی از جانب من صادر شد و تفحص کرده، دریافتند که این شهر از روزگاران کهن علیه پادشاهان برمی‌خاسته، و شورش و فتنه در آن رخ می‌داده است.

خوانده شده فصل کامل عِزرا 4

نمایش آیه عِزرا 4:19 زمینه