کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عوبَدیا 1:16 هزارۀ نو (NMV)

زیرا همان‌گونه که شما بر کوه مقدسِ من نوشیدید،به همان‌گونه همۀ قومها پیوسته خواهند نوشید؛آری، آنان خواهند نوشید و خواهند بلعید،و چنان خواهند شد که گویی هرگز نبوده‌اند.

خوانده شده فصل کامل عوبَدیا 1

نمایش آیه عوبَدیا 1:16 زمینه