کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عوبَدیا 1:14 هزارۀ نو (NMV)

بر سر چهارراه مَایستتا پناه‌جویانشان را قتل‌عام کنی؛و بازماندگانشان را در روز بلا تسلیم منما.

خوانده شده فصل کامل عوبَدیا 1

نمایش آیه عوبَدیا 1:14 زمینه