کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عوبَدیا 1:12 هزارۀ نو (NMV)

به روزِ نگونبختیِ برادرتبر وی شادمانه منگر،به روز هلاکت مردم یهودابر آنان شادی مکن،و به روز مصیبت ایشانبر آنان فخر مفروش.

خوانده شده فصل کامل عوبَدیا 1

نمایش آیه عوبَدیا 1:12 زمینه