کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عاموس 9:6 هزارۀ نو (NMV)

آن که غُرفه‌های بالاخانۀ خود را در آسمان بنا می‌کند،و بنیانِ تاق خویش را بر زمین می‌نهد؛آن که آبهای دریا را فرا می‌خواندو آنها را بر سطح زمین می‌ریزد،نامش یهوه است.

خوانده شده فصل کامل عاموس 9

نمایش آیه عاموس 9:6 زمینه