کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عاموس 4:2 هزارۀ نو (NMV)

خداوندگارْ یهوه به قدوسیت خود قسم خورده است که،هان ایامی بر شما می‌آید که شما را به قلابها خواهند برد،و آخرینِ شما را به قلابهای ماهی.

خوانده شده فصل کامل عاموس 4

نمایش آیه عاموس 4:2 زمینه