کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عاموس 2:11 هزارۀ نو (NMV)

برخی از پسرانتان را نبی مقرر داشتمو شماری از جوانانتان را نذیره.ای بنی‌اسرائیل، آیا چنین نیست؟»این است فرمودۀ خداوند.

خوانده شده فصل کامل عاموس 2

نمایش آیه عاموس 2:11 زمینه