کتاب عهد عتیق

عهد جدید

صَفَنیا 2:8 هزارۀ نو (NMV)

«اهانتهای موآب را شنیده‌امو توهینهای عَمّونیان را،که چگونه قوم مرا دشنام می‌گویندو علیه مرزهای ایشان فخر می‌فروشند.»

خوانده شده فصل کامل صَفَنیا 2

نمایش آیه صَفَنیا 2:8 زمینه