کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دانیال 10:19 هزارۀ نو (NMV)

و گفت: «ای مرد بسیار محبوب، مترس. سلامتی بر تو باد. قوی و دلیر باش.» چون با من سخن می‌گفت، نیرو گرفتم و گفتم: «سرورم، سخن بگو، زیرا مرا نیرو بخشیدی.»

خوانده شده فصل کامل دانیال 10

نمایش آیه دانیال 10:19 زمینه