کتاب عهد عتیق

عهد جدید

خروج 6:12 هزارۀ نو (NMV)

ولی موسی به خداوند گفت: «بنی‌اسرائیل به من گوش فرا نمی‌دهند، پس چگونه فرعون به من گوش فرا خواهد داد، حال آن که مردی کُند زبانم؟»

خوانده شده فصل کامل خروج 6

نمایش آیه خروج 6:12 زمینه