کتاب عهد عتیق

عهد جدید

خروج 19:9 هزارۀ نو (NMV)

خداوند به موسی گفت: «اینک من در ابری غلیظ نزد تو می‌آیم تا قوم بشنوند که من با تو سخن می‌گویم، و همواره به تو اعتماد داشته باشند.»آنگاه موسی سخنان قوم را به خداوند بازگفت.

خوانده شده فصل کامل خروج 19

نمایش آیه خروج 19:9 زمینه