کتاب عهد عتیق

عهد جدید

حِزقیال 46:24 هزارۀ نو (NMV)

آنگاه مرا گفت: «اینها آشپزخانه هستند، جایی که خادمین معبد قربانیهای قوم را می‌پزند.»

خوانده شده فصل کامل حِزقیال 46

نمایش آیه حِزقیال 46:24 زمینه