کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تثنیه 9:7 هزارۀ نو (NMV)

«به یاد داشته باشید و فراموش مکنید که چگونه خشم یهوه خدایتان را در بیابان برانگیختید. شما از روزی که از سرزمین مصر بیرون آمدید تا به این جا رسیدید، پیوسته به خداوند عِصیان ورزیده‌اید.

خوانده شده فصل کامل تثنیه 9

نمایش آیه تثنیه 9:7 زمینه