کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اِشعیا 9:11 هزارۀ نو (NMV)

از این رو خداوند دشمنان رِصین را بر ضد آنان برمی‌افرازد،و خصمان ایشان را برمی‌انگیزد.

خوانده شده فصل کامل اِشعیا 9

نمایش آیه اِشعیا 9:11 زمینه