کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اِشعیا 60:19 هزارۀ نو (NMV)

دیگر آفتاب در روز نور تو نخواهد بود،و درخشش ماه بر تو نخواهد تابید؛زیرا خداوند نور جاودان تو،و خدایت جلال تو خواهد بود.

خوانده شده فصل کامل اِشعیا 60

نمایش آیه اِشعیا 60:19 زمینه