کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اِشعیا 52:12 هزارۀ نو (NMV)

اما به‌شتاب بیرون نخواهید آمدو گریزان روانه نخواهید شد،زیرا خداوند پیش روی شما خواهد خرامید،و خدای اسرائیل از پشت نگاهبان شما خواهد بود.

خوانده شده فصل کامل اِشعیا 52

نمایش آیه اِشعیا 52:12 زمینه