کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اِستر 9:19 هزارۀ نو (NMV)

از این روست که یهودیان روستایی، آنان که در دهات ساکنند، روز چهاردهم ماه اَذار را عید نگاه می‌دارند و به جشن و سرور می‌پردازند و به یکدیگر هدیه می‌دهند.

خوانده شده فصل کامل اِستر 9

نمایش آیه اِستر 9:19 زمینه