کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اِرمیا 50:44 هزارۀ نو (NMV)

«اینک من همچون شیری که از بیشه‌های اردن به مرتع خرم برآید، به لحظه‌ای بابِل را از سرزمینش خواهم راند. و کسی را که برگزیده‌‌ام بر آنجا خواهم گماشت. کیست مانند من؟ کیست که مرا به محاکمه بیاورد؟ و کیست آن شبان که در برابرم بایستد؟

خوانده شده فصل کامل اِرمیا 50

نمایش آیه اِرمیا 50:44 زمینه