کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اِرمیا 26:18 هزارۀ نو (NMV)

«در ایام حِزِقیا پادشاه یهودا، میکاهِ مورِشِتی نبوّت کرده، به تمامی مردم یهودا گفت: ”خداوند لشکرها چنین می‌فرماید:«”صَهیون همچون کشتزاری شخم زده خواهد شد؛اورشلیم به تَلی از خاک بَدَل خواهد گشت،و کوهِ این خانه به بلندیهای جنگل“.

خوانده شده فصل کامل اِرمیا 26

نمایش آیه اِرمیا 26:18 زمینه