کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اِرمیا 17:8 هزارۀ نو (NMV)

او همچون درختی نشانده در کنار آب خواهد بود،که ریشه‌های خویش را به جانب نهر می‌گستراند؛چون موسم گرما فرا رسد، هراسان نخواهد شد،و برگهایش همیشه سبز خواهد ماند؛در خشکسالی نیز نگران نخواهد بود،و از ثمر آوردن باز نخواهد ایستاد.»

خوانده شده فصل کامل اِرمیا 17

نمایش آیه اِرمیا 17:8 زمینه