کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۳یوحنا 1:4 هزارۀ نو (NMV)

هیچ چیز مرا بیش از این شاد نمی‌کند که بشنوم فرزندانم در ’حقیقت‘ سلوک می‌کنند.

خوانده شده فصل کامل ۳یوحنا 1

نمایش آیه ۳یوحنا 1:4 زمینه