کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲یوحنا 1:7 هزارۀ نو (NMV)

زیرا که فریبکارانِ بسیار به دنیا بیرون رفته‌اند، که بر آمدن عیسی مسیح در جسم انسانی اقرار ندارند. چنین کسان، همان فریبکار و ضدّمسیح‌اند.

خوانده شده فصل کامل ۲یوحنا 1

نمایش آیه ۲یوحنا 1:7 زمینه