کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲یوحنا 1:6 هزارۀ نو (NMV)

و محبت این است که بنا بر احکام او سلوک نماییم. آری، همان‌گونه که از آغاز شنیده‌اید، حکم او این است که در محبت سلوک کنید.

خوانده شده فصل کامل ۲یوحنا 1

نمایش آیه ۲یوحنا 1:6 زمینه